Disclaimer

Gebruik van de website

Stichting Finding A Cure For Hunter Syndrome heeft de informatie op zijn website met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Alle medisch inhoudelijke informatie is gecontroleerd door onafhankelijke en deskundige referenten. De informatie beschrijft echter algemene trends en situaties, waar niet zonder meer medische conclusies voor een individueel geval aan kunnen worden verbonden. Voor een juiste beoordeling van uw eigen situatie, dient u dus altijd te overleggen met uw arts of andere professionele hulpverlener. Voor informatie gepresenteerd op websites van derden draagt Stichting Finding A Cure For Hunter Syndrome geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op de cureforhunter website is opgenomen.

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op
http://www.cureforhunter.nl/ rust copyright dat toebehoort aan de Stichting Finding A Cure For Hunter Syndrome: niets uit deze websites mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de eindredactie.

Auteursrecht en eigendomsrecht

Stichting Finding A Cure For Hunter Syndrome is uitgever van de website:
http://www.cureforhunter.nl/

U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren volgens de bepalingen van de Auteurswet en de Wet naburige rechten.

U mag op een eigen website een link aanbrengen naar een pagina van deze website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen of de webpagina van cureforhunter moet in een nieuw venster openen. Het URL-adres van de webpagina van cureforhunter moet duidelijk zichtbaar zijn.

Over de reproductie van de informatie kan je contact opnemen met cureforhunter: w.m.timar@kellebelle.nl

Stichting Finding A Cure For Hunter Syndrome behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.